DAGOPVANG SEWA

Buddy2Care

Dagopvang voor ouderen

Op de dagbesteding kunt u deelnemen aan activiteiten, aangepast aan uw wensen en behoeften. Bijvoorbeeld een sport/bewegingsactiviteit of een geheugentraining. Daarnaast zijn er ook creatieve, muzikale en ontspanningsactiviteiten. Bij onze gediplomeerde medewerkers bent u in goede handen.

Thuiszorg

De één redt het zelf, de ander met hulp van buitenaf. Wij geven u de juiste zorg en ondersteuning aan huis. Wij zijn iedere dag van de week 24 uur per dag bereikbaar om zorg in te zetten voor een korte of langere periode. Het inzetten van zorg is afhankelijk van de zorgvraag en indicatie. Samen met uw mantelzorger stellen we uw indicatie vast en maken we een zorgplan. De thuiszorgdiensten starten vanaf tweede kwartaal van 2021.

Huishoudelijke hulp

Buddy2Care zorgt voor een vaste hulp die voor u klaar staat en samen met u bekijkt waar u ondersteuning kunt gebruiken. Daarbij gaan we uit van uw eigen mogelijkheden. Zo kunt u samen met een thuishulp uw bed opmaken als het alleen niet meer lukt en u graag meehelpt. Onze medewerkers bieden u ondersteuning om fijn thuis te wonen in een schoon, fris en opgeruimd huis.

Wie zijn wij en wat doen wij?

Dagopvang Sewa wil de schakel zijn tussen het volledig zelfstandig kunnen functioneren met voldoende participatie mogelijkheden die benut worden en zorg verlenen waar indicatie voor nodig is. 

Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening van dagopvang Sewa is het behouden dan wel verhogen van het welzijn van cliënten. 

De zorg en ondersteuning die door dagopvang Sewa geboden wordt heeft als doel mensen die op enige wijze zorg en ondersteuning nodig hebben op een zodanige manier te ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden zoals zij zelf wensen. 

De Kernwaarden van dagopvang Sewa

Eenheid in verscheidenheid.
Multireligieuze, multi-etnische en multiculturele samenleving gaan hand in hand bij de dagbesteding. Ons streven is om een afspiegeling van de maatschappij te zijn, een brug te slaan tussen verschillende culturen en mensen te verbinden.
hart
Eenheid
en liefde
Bij ons kunt u gezamenlijk de dag of een aantal uren doorbrengen met respect en ruimte voor ieders cultuur, gewoontes en taal.

Cliënten beleven deze vriendelijkheid bij dagopvang Sewa dagelijks en in alle mogelijke situaties.
Respect
en klantgericht
Iedereen heeft zin om te gaan werken, hiervoor zorgen we allemaal met elkaar.
Dat betekent dat we humor gebruiken en veel met elkaar lachen. We zijn blij en optimistisch ingesteld. De enthousiasme zorgt ervoor dat het een plaats is waar het prettig is om te zijn en te werken.
Optimisme
en enthousiast
Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich maximaal inzet voor de zorgvuldigheid in het vak. Het verwerven van kennis en kunde is gericht op de eigen ontwikkeling, het beter kunnen inspelen op vragen van cliënten en op de bijdrage aan de doelstelling van de organisatie.
Zorgzaam
en zorgvuldig

We werken samen met: